Watchdoc

Проєкт Закону про оперативно-розшукову діяльність

Дата/номер реєстрації: 1229 від 02.09.2019

Авторський колектив: Кожем'якін А.А. (Батьківщина)

Профільний напрямок: Правова політика 
Профільний комітет - Комітет з питань правоохоронної діяльності 

Стан розгляду: 
05.09.2019 надіслано до профільного комітету для розгляду 
03.04.2020 висновок ГНЕУ – за результатами розгляду у першому читанні повернути на доопрацювання


Короткий опис аналізу змісту законопроекту


Потенційні ризики:

  • переформатування законодавства у сфері ОРД має здійснюватися після завершення створення/реформування всієї системи правоохоронних органів, зокрема, після реформування  СБУ, оперативного підрозділу податкової служби та створення  органу забезпечення економічної безпеки, ліквідації ВСП та створення військової поліції тощо.
  • фактично однакові за змістом визначення «конфіденційне співробітництво» та «негласне співробітництво» (зводиться по суті до надання особою на конфіденційній основі допомоги оперативним підрозділам в виконанні завдань ОРД) може призвести до зловживань з боку оперативних підрозділів при залученні осіб до такого співробітництва, правового оформлення як факту співробітництва так і його результатів. Це ж стосується і визначень «оперативно-розшукова справа» і «оперативно-розшукове провадження». Також щодо останнього визначення – не передбачається взагалі наявність матеріалів та їх оформлення.
  • сумнівним є віднесення до пошукових заходів отримання довідок, який навіть із запропонованим змістом терміну полягає у звичайному відкритому зборі інформації. Віднесення цього заходу до ПЗ створюватиме ризики зловживань з боку оперативних підрозділів.
  • віднесення до завдань ОРД у тому числі забезпечення діяльності осіб, які сприяють у такій діяльності не відповідає  навіть самому поняттю ОРД.
  • віднесення до завдань ОРД отримання інформації про факти та обставини, що не мають ознак кримінального правопорушення, проте потребують перевірки, порушує принцип юридичної визначеності та дозволятиме здійснювати ОРЗ у будь-якій сфері та напрямку фактично на підставі тільки суб’єктивного рішення посадової особи оперативного підрозділу  про необхідність перевірки інформації. Це вочевидь призводитиме до зловживань та як наслідок, порушень прав як фізичних так і юридичних осіб.
  • віднесення до підстав для проведення ОРД наявність достатньої інформації, яка потребує перевірки за допомогою ОРЗ і засобів, зокрема, про осіб, які за станом здоров’я або віку неспроможні повідомити стосовно себе відомості, безпідставно розширює межі повноважень ОРД та створює ризики зловживань з боку оперативних підрозділів.
  • відсутність законодавчо визначеного конкретного переліку об’єктивних причин для зупинення ОРД порушує принцип юридичної визначеності та створює умови для зловживань 
  • відсутність правового регулювання оформлення припинення ОРД та порядку використання/зберігання матеріалів припиненого ОРД може створювати загрози для нерегульованого використання таких матеріалів, розголошення даних тощо.
  • встановлення підстави звільнення особи, яка вчинила злочин, від відповідальності за те, що вона була залучена та сприяла здійсненню ОРД оперативному підрозділу суперечить КК, який не передбачає такої підстави для звільнення від кримінальної відповідальності. Також це створює ризики у такий спосіб уникати кримінальної відповідальності особами, які вчинили злочин.
  • невизначеність порядку зберігання/використання матеріалів пошукових заходів та контролю за їх проведенням (наприклад, органами прокуратури) створює ризики зловживань з боку оперативних підрозділів та безпідставного їх проведення, безпідставного збоку інформації і порушення прав фізичних/юридичних осіб відносно яких вони проводяться

Наслідки прийняття законопроекту для політичної, соціально-економічної та інших сфер: 

Позитивні:

Негативні:
Створюються ризики зловживань з боку оперативних підрозділів правоохоронних органів при проведенні пошукових заходів та здійсненні ОРЗ, що призводитимуть до  порушення прав фізичних/юридичних осіб.

Небезпечні