Watchdoc

Про внесення змін до законодавства України про адміністративні правопорушення, кримінального та кримінального процесуального законодавства щодо діяльності СБУ та розвідувальних органів

Дата/номер реєстрації: 4392 від 17.11.2020

Авторський колектив: Іонушас С.К. (Слуга народу), Корнієнко О.С. (Слуга народу), Арахамія Д. Г. (Слуга народу) та ще 29 співавторів


Профільний напрямок: Правова політика, профільний комітет - Комітет з питань правоохоронної діяльності

Стан розгляду: 19.11.2020 направлено на розгляд профільного комітету

Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


Позитивні аспекти:

Внесення змін до КК України в частині запровадження низки гарантій захисту співробітників розвідувальних органів з урахуванням ЗУ Про розвідку.

Потенційні ризики:

1. Запропонованим проектом не визначається від якого законопроекту щодо реформування СБУ/удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ він є похідним, що не забезпечує в повному обсязі визначення можливості всіх необхідних змін до кодексів.

2. Проєктом передбачається внести зміни до ч.2 ст. 216 КПК України, надавши право Генеральному прокурору України (в.о. Генерального прокурора), своєю вмотивованою постановою доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3, 4 цієї статті, слідчим органів СБУ, якщо таке правопорушення становить загрозу державній безпеці України. 
Таке ж право щодо можливості доручення слідчим органів СБУ здійснення досудового розслідування крим. правопоруш., передб. ч.5  ст. 216 КПК (підслідність НАБУ), якщо таке правопорушення становить загрозу державній безпеці, пропонується надати Генеральному прокурору (за погодженням із керівником САП). 

Запропоновані проектом зміни створюють ризики втручання в діяльність/підслідність НАБУ
Згідно із ЗУ Про Національне антикорупційне бюро України НАБУ є ключовим державним правоохоронним органом, завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

При цьому, абзацом другим ч.2 ст. 216 КПК встановлено обмеження щодо можливості розслідування слідчими СБУ кримінальних проваджень, передбачених ст. 364-367,425, 426 КК України, якщо ці кримінальні правопорушення віднесені згідно ст. 216 КПК до підслідності НАБУ.  

Слід зазначити, що згідно із ЗУ Про національну безпеку України поняття  «національна безпека» і «державна безпека» мають багато спільних складових, що даватиме змогу для формулювання мотивації зміни підслідності (національна безпека України - захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз; державна безпека - захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру).

Наслідки прийняття законопроєкту для політичної, соціально-економічної та інших сфер:


Позитивні:

Посилення гарантій захисту співробітників розвідувальних органів шляхом запровадження кримінальної відповідальності за погрозу або насильство стосовно співробітника розвідувального органу, посягання на його життя, умисне пошкодження його майна тощо.

Негативні:

  • Законопроект є похідним. Йому має передувати прийняття основоположного законопроекту щодо визначення  організаційно-правових основ діяльності СБУ;

  • Створюються ризики втручання в діяльність Національного антикорупційного бюро України. 

Небезпечні