Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції України

Дата/номер реєстрації: 5459-2 від 17.05.2021

Авторський колектив: Мамка Г.М. (ОПЗЖ), Ткаченко О.М. (Слуга народу), Поляков А.Е. (За майбутнє)

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 21.05.2021 – Питання заслухано

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом  передбачається усунення суперечностей між Конституцією України та Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», а також на пов’язане з цим забезпечення гарантій незалежності для Національного бюро. 

Потенційний вплив


Позитиви:

1. Директору НАБУ передбачено право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

2. Аудит ефективності використання бюджетних коштів та зовнішня незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного бюро проводиться не щороку, а кожні два роки.

Негативи:

1. Передбачається, що Нормативно-правові акти Національного бюро підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Це може порушувати незалежність НАБУ.

2. Директор НАБУ призначається на 5 років.
Зменшення терміну призначення директора НАБУ до 5 років – негативно може позначитись на діяльності Бюро.

3. В конкурсному доборі не передбачена участь незалежних міжнародних представників.

4.В процесі аудиту не передбачена участь незалежних міжнародних представників.

Висновок:


Законопроєкт в цілому є нейтральним, але зі значним негативним ухилом, адже містить ризики та потребує суттєвого доопрацювання.


Небезпечні Потребують доопрацювання