Watchdoc

Проєкт закону про захист персональних даних

Дата/номер реєстрації: 5628 від 07.06.2021

Авторський колектив: Чернєв Єгор Володимирович, Тарасенко Тарас Петрович, Стефанчук Руслан

Профільний напрямок: Галузевий розвиток

Стан розгляду: 09.06.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєкт передбачає:

  • приведення термінології у відповідність до нових міжнародних стандартів;
  • деталізація та більш зрозуміле формулювання принципів обробки персональних даних; 
  • чітке формулювання підстав обробки персональних даних;
  • прозорі вимоги до згоди на обробку персональних даних, які дозволять уникнути зловживань та маніпуляцій;  
  • визначення обов’язків контролера і оператора персональних даних;  
  • порядок повідомлення про витік персональних даних; 
  • інститут відповідальної особи з питань захисту персональних даних; 
  • відповідальність та санкції за порушення права на захист персональних даних;
  • визначає випадки, коли обробка персональних даних є законною:

1) у разі надання згоди суб’єктом персональних даних на обробку його персональних даних для однієї або кількох точно визначених цілей;
2) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або для здійснення заходів, що необхідні для укладення правочину, на вимогу суб’єкта персональних даних;
3) необхідності виконання юридичного обов’язку контролера персональних даних;
4) захисту життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних або іншої фізичної особи;
5) необхідності виконання завдань в суспільних інтересах або повноважень, покладених на контролера законом;
6) необхідності для цілей легітимного інтересу контролера або третьої особи, крім випадків, коли такі інтереси не переважають інтереси або основоположні права та свободи суб’єкта персональних даних, які вимагають захисту персональних даних, особливо якщо суб’єктом персональних даних є дитина.

Водночас визначено, що забороняється обробка чутливих персональних даних, а саме даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в професійних спілках, а також генетичних та біометричних даних, даних, що стосуються здоров'я, статевого життя або сексуальної орієнтації, психометричних даних.

Проєкт Закону врегульовує питання обробки персональних даних у мережі Інтернет, під час здійснення відеоспостереження або відеофіксації публічних заходів, обробки персональних даних в цілях прямого маркетингу, при прийомі на роботу, обробки персональних даних правоохоронними органами.

Варто зазначити, що законопроєкт визначає таємницю приватного спілкування, що охоплює:

1) зміст спілкування;
2) дані трафіку;
3) дані про місцеперебування споживача електронних комунікаційних послуг, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються при наданні електронних комунікаційних послуг, в тому числі, щодо розташування термінального обладнання;
4) факти та обставини, за яких відбулось припинення або невстановлення з’єднання.

Здійснення запису приватного спілкування та пов’язаних з ним даних дозволяється під час здійснення підприємницької діяльності в цілях надання доказів здійсненої оплати або спілкування за умови, що учасники спілкування завчасно повідомлені про запис, його цілі та період зберігання даних. Записані і збережені дані повинні бути вилучені негайно після досягнення мети збереження або після закінчення строку оскарження відповідної дії.


Потенційний вплив


Позитиви: 

Чинне законодавство охоплюватиме цілий ряд питань та правовідносин які виникають на практиці (наприклад спільна обробка персональних даних різними юридичними особами, відносини субпідряду при обробці персональних даних, обробка персональних даних у мережі Інтернет тощо).

Законопроєкт приводитиме застаріле законодавство у відповідність до розвитку технологій, сприятиме реалізації інноваційних рішень як у приватній (розвиток ІТ сфери) сфері так і у публічному секторі (електронна демократія, цифровізація адміністративних послуг).

Негативи: – 

Висновок:


Зміни, запропоновані законопроєктом матимуть позитивний вплив на інтеграцію України з Європейським Союзом та підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу на міжнародній арені.
Корисні