Watchdoc

Проєкт Закону про управління відходами

Дата/номер реєстрації: 2207-1-д від 04.06.2020

Авторський колектив: Бондаренко О.В., Маріковський О.В., Криворучкіна О.В. та 13 інших депутатів

Профільний напрямок: Галузевий розвиток

Стан розгляду: 21.07.2020 – Прийнято в першому читанні

Стислий зміст законопроєкту


Мета проєкту Закону – визначення правових, організаційних, економічних засад діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів з урахуванням вимог директив Європейського Союзу, зниження негативних наслідків від управління відходами, сприяння підготовці їх до повторного використання, рециклінгу і відновленню.

Потенційний вплив


Позитиви:

  • Впровадження в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема, запровадження ієрархії управління відходами та основні вимоги до розширеної відповідальності виробника, вводиться система довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях. 

  • Встановлюється порядок збирання, вивезення та оброблення муніципальних відходів, забезпечує впровадження їх роздільного збирання та рециклінгу,   передбачає вимоги до якісного надання послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу. 

  • Впровадження інформаційної системи управління відходами, яка спростить систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами. Запровадження підсистеми відкритих реєстрів забезпечить доступ до інформації утворювачів та інших володільців відходів, громадськості.

Негативи:

  • Залишення в силі неефективної дозвільної та ліцензованої системи (відсутність потреби у дозволі на здійснення операцій з відходами – є ОВД, тому буде подвійне обтяження). Відсутнє регулювання обліку (інформація про походження, вид, метод обробки, тощо).

  • Закону фактично запроваджується подвійне регулювання діяльності з управління небезпечними відходами, що створює додаткові перешкоди для суб’єктів господарювання (для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами зобов’язаний мати дозвіл на здійснення операцій з управління відходами та ліцензію на здійснення комплексу операцій з управління небезпечними відходами). Вважаємо, що доцільним такий додатковий дозвіл (дволанкова система: ліцензія + дозвіл) буде лише в разі його необхідності для  управління окремими видами небезпечними відходами (наприклад, радіаційними відходами).

  • Ризики правової невизначеності та розширення дискреційних повноважень дозвільного органу в частині запровадження додаткових механізмів регулювання Проєктом Закону не визначено підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії, зупинення, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково, строків прийняття рішення, які повинні бути визначені виключно законом.

  • Додаткове ускладення ведення господарської діяльності через запровадження розробником передліцензійної перевірки матеріально-технічної бази здобувача ліцензії не узгоджується із процедурою отримання ліцензії (відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання встановленим вимогам підлягає обов’язковій перевірці до видачі ліцензії). 
Вважаємо, що доцільним така додаткова перевірка буде лише в контексті отримання ліцензій на управління окремими видами небезпечними відходами (наприклад, радіаційними відходами).

  • Безпідставне розширення підстав для анулювання дозволу на здійснення операцій з управління відходами (однією з підстав для прийняття рішення про анулювання дозволу на здійснення операцій з управління відходами є, зокрема, провадження суб’єктом господарювання видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких надавався припис про їх усунення (сам факт без того, чи він виконаний чи ні)

Висновок: 


Проєкт Закону містить суттєві ризики та потребує доопрацювання для прийняття до другого читання.Потребують доопрацювання