Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення прозорості реалізації майна)

Дата/номер реєстрації:#2555 від 06.12.2019

Авторський колектив: Дубінський О.А., Гетманцев Д.О.,  Василевська-Смаглюк О.М., Демченко С.О. та 4 інших депутати.

Профільний напрямок: Економічна політика

Стан розгляду:11.12.2019 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Мета проєкту Закону – врегулювати суспільні відносини, спрямовані на захист прав та законних інтересів споживачів у процесі реалізації майна та майнових прав при організації електронних аукціонів, а також на ліквідацію схеми штучних витрат суб’єктів господарювання

Потенційний вплив


Позитиви:

Проєктом  запроваджується продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони в електронній торговій системі.
Проектом передбачаються суттєві зміни в порядку підготовки та проведення земельних торгів.

Негативи:

Проєкт Закону передбачає два альтернативні механізми продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису), а саме: продаж на підставі земельних торгів відповідно до чинних норм ст. 135 ЗКУ; продаж на підставі електронних земельних аукціонів з використанням електронної торгової системи відповідно до ст. 1351 ЗКУ у редакції проєкту Закону. Запропонована розробниками проєкту Закону модель продажу земельних ділянок наділяє організатора аукціону (органи державної влади та органи місцевого самоврядування) дискреційними повноваженнями щодо вибору, на основі суб’єктивного переконання або керуючись необхідністю отримання бажаного результату, механізму продажу прав на земельні ділянки державної чи комунальної власності, що створить умови для поширення корупційних практик у разі прийняття проєкту Закону.

Проектом не визначено: механізму створення електронної торгової системи; особу, якій належатимуть майнові права інтелектуальної власності на програмне забезпечення цієї системи; критеріїв та механізму відбору адміністратором електронної торгової системи оператора програмно-технічного комплексу як особи, яка матиме виключне право на проведення електронного земельного аукціону та отримання винагороди від організатора електронного земельного аукціону.

Таким чином, неврегульованість механізму створення електронної торгової системи та невизначеність особи, якій належатимуть майнові права інтелектуальної власності на програмне забезпечення цієї системи створює значні корупційні ризики при її функціонуванні. Окрім того, відсутність чітких критеріїв та механізму відбору оператора програмно-технічного комплексу/оператора електронного майданчика створює корупційні ризики як при здійсненні такого відбору, так і в діяльності оператора програмно-технічного комплексу/оператора електронного майданчика.

Проєктом Закону пропонує проведення торгів з реалізації активів банку в електронній формі буде реалізовуватися з використанням послуг оператора електронного майданчика. При цьому, не встановлюються механізм визначення та повноваження оператора електронного майданчика, який надаватиме послуги проведення торгів з реалізації активів банку в електронній формі, що створює корупційні ризики у діяльності такого оператора.

Проєктом Закону пропонується надати міжвідомчій комісії з питань реалізації активів повноваження щодо здійснення контролю за діяльністю організаторів та операторів електронних торгів, зокрема розгляд заяв, скарг, повідомлень про порушення організаторами та операторами норм чинного законодавства з реалізації активів. При цьому вказаними положеннями проєкту Закону не встановлюються правові наслідки здійснення такого контролю міжвідомчою комісією, зокрема її подальші дії у разі виявлення порушень організаторами та операторами електронних торгів норм чинного законодавства з реалізації активів, що свідчить про наявність правової невизначеності у вказаних положеннях проєкту Закону.

Висновок:


Відхилити.

Небезпечні