Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до статті 175 КК України щодо посилення відповідальності за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

Дата/номер реєстрації:4589 від 14.01.2021

Авторський колектив: Волинець М.Я.

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду:16.01.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом передбачається, з метою посилення відповідальності за  невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, збільшити розмір санкцій у ч.1-2 ст. 175 КК України, та виключити ч. 3 цієї статті, якою передбачається право   звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.

Потенційний вплив


Позитиви:

Законопроект спрямований на  посилення відповідальності за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. 

Негативи:

1. Законопроєктом, поряд із збільшенням розміру санкцій у ч. 1-2 ст. КК України, пропонується виключити ч. 3 цієї статті, якою передбачене право звільнення особи від кримінальної відповідальності (далі – к/в), якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.
Однак, питання звільнення від к/в регламентується розділом ІХ КК України. Згідно ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від к/в у випадках, передбачених цим Кодексом.
Звільнення від к/в передбачається, зокрема, у зв’язку з дійовим каяттям, примиренням винного з потерпілим. Об’єднуючим чинником можливості розгляду питання про звільнення особи від відповідальності є вчинення особою кримінального проступку або необережного нетяжкого злочину вперше та повне відшкодування завданих нею збитків або усунення заподіяної шкоди. При цьому неможливим звільнення від к/в є тільки у випадках, якщо особа вчинила кримінальне корупційне правопорушення. 
Отже, розгляд можливості виключення ч. 3 ст. 175 КК України має враховувати положення розділу ІХ КК України щодо підстав для звільнення від к/в. В інакшому випадку, це може призвести до порушення прав осіб, які вчинивши таке правопорушення вперше, вжили всіх необхідних заходів щодо усунення негативних наслідків та відшкодували збитки.

2. Щодо посилення відповідальності у ч.1-2 ст. 175 КК слід зазначити, що збільшенню розміру санкцій має передувати змістовне наукове обґрунтування стосовно доцільності запропонованих у законопроекті розмірів (довідково: у ч. 1 - було від 500 до 1000 н.м.д.г., пропонується від 1500 до 3000 н.м.д.г.; у ч. 2 - було 1000 до 1500 н.м.д.г., пропонується від 3000 до 5000 н.м.д.г.)

Висновок:


Розгляд можливості виключення ч. 3 ст. 175 КК України має враховувати положення розділу ІХ КК України щодо підстав для звільнення від к/в. 

Збільшенню розміру санкцій у санкціях ч.1-2 ст. 175 КК має передувати змістовне наукове обґрунтування стосовно доцільності  встановлення запропонованих у  законопроекті  розмірів.


Потребують доопрацювання