Watchdoc

Проєкт Закону про правові та організаційні засади громадського контролю та громадського діалогу в Україні

Дата/номер реєстрації: 5458 від 30.04.2021

Авторський колектив: Третьякова Г.М., Швець С.Ф.

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 06.05.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Автори законопроєкти пропонують модель законодавчої кодифікації сфери громадського контролю і діалогу.

В проєкті наводяться визначення таких інститутів як «громадський контроль», «громадський діалог», «громадський моніторинг», «громадські слухання», «громадська експертиза», «громадська перевірка», «громадське розслідування» і «суспільний інтерес». З новел пропонується впровадити принцип «обов’язковості дотримання домовленостей», досягнутих в рамках громадського діалогу.


Потенційний вплив


Позитиви: 

Законопроєкт унормовує поняття інструментів прямої демократії, що матиме позитивний вплив на практику проведення громадських слухань чи громадських експертиз. Наразі існують розбіжності на рівні НПА щодо визначення таких понять.

Негативи: 

Законопроєкт фрагментарно охоплює деякі з інструментів впливу громадянського суспільства на ухвалення рішень владою, визначаючи тільки статус і перелік інструментів прямої демократії. Однак, механізми дії цих інструментів або засадничі параметри як-то громадських слухань (порядок проведення, порядок запрошення і т.д.) залишаються невизначені. Ухвалення такого документу не покращить стан з низькою ефективністю інструментів прямої демократії.

Висновок:


Законопроєкт має фрагментарний характер і не покращить стан з низькою ефективністю інструментів прямої демократії.