Watchdoc

Проєкт Закону про сільський та сільський зелений туризм

Дата/номер реєстрації: 5206 від 05.03.2021

Авторський колектив: Корнієнко О.С. Маслов Д.В., Іванов В.І. та інші 

Профільний напрямок: Галузевий розвиток

Стан розгляду: 11.03.2021Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Приймається Закон, який регулює сільський та сільський зелений туризм/ по суті — містить норми діючого ЗУ “Про туризм” але з уточненнями про сільський та сільський зелений туризм.

Потенційний вплив


Позитиви: 

1.     Дається визначення “сільський туризм”, “сільський зелений туризм”, “екотуризм”, “туристична діяльність з сільського туризму”, “сільський господар”.
2.     Основні напрями державної політики в сфері туризму перефразовано на напрями “сільського та сільського зеленого туризму” й додано:“визнання сільського та сільського зеленого туризму важливими ланками туристичної індустрії України, заохочення національних та іноземних інвестицій у розвиток сфери сільського та сільського зеленого туризму, створення нових робочих місць в цієї сфері;всебічне заохочення громадян України до участі в розвитку сфери сільського та  сільського зеленого туризму” тощо.
3.     До повноважень адміністрації та органів місцевого самоврядування додано: “врахування в регіональних програмах розвиток сільського туризму; сприяють створенню місцевих  осередків  та  об'єднань сільських господарств, що надають послуги в сфері сільського зеленого  туризму, співпрацюють з ними в вирішенні питань розвитку цієї сфери”.
Інші повноваження переписано із ЗУ “Про туризм” з акцентом на розвиток сільського туризму.
4.     Право сільських господарств укладати договір на туристичне обслуговування з туристом в письмовій або усній формі.
5.     Право сільським господарям на любительський супровід туристів (проведення екскурсій) без необхідності отримання спеціального дозволу.
6.     Уточнено, що послуги сільських господарів із збереження майна “надається лише в тому випадку, якщо господарі мають можливість надавати такі послуги” та зазначено, що  “особливо цінні речі, які здаються на зберігання, - повинні мати належні документи щодо підтвердження їх вартості, а також документи із страхування цих речей”.  
7.     Уточнено право сільських господарств надавати туристичні послуги без необхідності проходження професійної підготовки.

Негативи: 

По суті проект - це переписаний діючий Закон України “Про туризм” але в ракурсі сільського туризму + доповнено нормами з інших актів чинного законодавства України.

Висновок:

Даний проект є нейтральним - це переписаний діючий Закон України “Про туризм” але в ракурсі сільського туризму + доповнено нормами з інших актів чинного законодавства України.

Його прийняття ніяк не вплине на розвиток сільського туризму в Україні.