Watchdoc

Зміни до статті 3 ЗУ "Про публічні закупівлі" щодо ефективної реалізації державної політики у сфері освіти

Дата/номер реєстрації: 5088 від 17.02.2021

Авторський колектив: Шпак Л.О. (Слуга Народу), Забуранна Л.В. (Слуга Народу) та ще 7 депутатів

Профільний напрямок: Економічна політика

Стан розгляду: 19.02.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом передбачається скасування процедури спрощених закупівель для закупівля товарів і послуг за рахунок коштів спеціального фонду для забезпечення статутної діяльності закладів освіти. Таким чином, зазначені закупівлі вартістю до 200 тис. для послуг і 1,5 млн грн для товарів будуть здійснюватися за допороговою процедурою.

Потенційний вплив


Позитиви: –

Негативи:

  • Національне агентство з питань запобігання корупції визнало аналогічні зміни (висновок до законопроекту №5289 від 19.03.2021) до ч. 7 ст. 3 ЗУ «Про публічні закупівлі» такими, що пропонують  модель правового регулювання, яка в цілому є корупціогенною. 
  • Законопроектом фактично виведеться з будь-яких конкурентних процедур закупівлі закладів освіти вартістю до 200 тис. для послуг і 1,5 млн грн для товарів.
  • У законопроекті зазначається, що причиною його подання є невідповідність порогів здійснення закупівель, встановлених у 2015 році, рівню цін у 2021 році. Разом з тим, законопроект не змінює зазначені пороги, а лише встановлює винятки з застосування порядку проведення спрощених закупівель для закладів освіти, обґрунтування необхідності чого не наводиться. 
  • У пояснювальній записці зазначається що прийняття законопроекту сприятиме «зменшенню додаткового навантаження на штатних працівників, уповноважених осіб, на яких покладаються функція щодо організації та здійснення публічних закупівель», проте, як зазначає НАЗК, створення подібних виключень з порядку спрощеної процедури закупівлі створить умови для виникнення корупційних ризиків, неефективного використання бюджетних коштів та обмеження конкуренції. Таким чином, потенційна вигода від прийняття законопроекту значно менша ніж ризики, які виникнуть, а тому законопроект доцільно відхилити.  

Висновок:


Законопроєкт містить великі корупційні ризики.

Небезпечні