Watchdoc

Проєкт Закону про території Смарагдової мережі

Дата/номер реєстрації:4461 від 04.12.2020

Авторський колектив: Овчинникова Ю.Ю., Бондаренко О.В., Криворучкіна О.В. та інші.

Профільний напрямок:Галузевий розвиток

Стан розгляду:08.12.2020 – Надано для ознайомлення.

Стислий зміст законопроєкту


Мета проєкту Закону –  встановлення правових та організаційних засад визначення територій Смарагдової мережі та управління ними в Україні для збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні, правових та організаційних засад оцінки впливу на території Смарагдової мережі у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на території Смарагдової мережі.

Потенційний вплив


Позитиви:

Зміна підходу до управління природоохоронною територією з «охорони» території до «збереження» шляхом планування та реалізації заходів, які необхідні для підтримання або відновлення природних оселищ та популяцій функціонування Національного реєстру територій Смарагдової мережі та системи моніторингу статусу збереження типів природних оселищ та видів природної фауни і флори; розроблення планів управління територіями Смарагдової мережі, які включають заходи для збереження кожного пріоритетного виду флори і фауни та природного оселища;


Негативи:

Ризики правової невизначеності: проєктом Закону пропонується встановити, що критерії визначення імовірності негативного впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі (релевантне для прийняття уповноваженим центральним органом рішення про необхідність чи відсутність необхідності проведення оцінки впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі) та критерії визначення відсутності негативного впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі (релевантно при наданні уповноваженим центральним органом висновку, яким визначатиметься наявність негативного впливу чи відсутність негативного впливу) затверджуються Кабінетом Міністрів України. Відповідно до  Закону України «Про адміністративні послуги», вказане повинно бути врегульовано на рівні закону.

Ризики пов’язані із тим, що проєктом Закону не визначений порядок підготовки звіту (розділу) з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, зокрема механізм вибору осіб, які здійснюватимуть підготовку такого звіту, встановлення з ними взаємовідносин та визначення плати за підготовку такого звіту.

Надмірні дискреційні повноваження новоствореного органу: дискреція щодо визначення інформації щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, яка підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мереж; також дискреція визначення підстав для визначення відсутності негативного впливу планованої діяльності на сприятливий статус збереження типів природних оселищ та видів флори і фауни.

Висновок:


Офіс простих рішень підтримує виконання Україною зобов’язань за Бернською та іншими конвенціями, якими передбачено зобов’язання охорони Смарагдової мережі.
Водночас, Офіс не може підтримати створення нового органу, який повинен приймати рішення щодо впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі. Вказане не відповідає принципам Національної Ради Реформ та буде сприяти надімрному зарегулюванню сфери.

Крім того, законопроєкт містить суттєві корупційні ризики, які стосуються дискреційних повноважень новоствореного органу.

З огляду на вказані ризики, Офіс простих рішень наразі не може підтримати прийняття вказаної версії законопроєкту.


Небезпечні