Watchdoc

Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства

Дата/номер реєстрації: 3355-1 від 30.04.2020

Авторський колектив: Іонушас С.К. (СН), Стефанчук Р.О. (СН) та ще 26 інших авторів

Профільний напрямок: Антикорупція / прокуратура / ДБР / СБУ / МВС/ Економічна політика

Стан розгляду: 

13.05.2020 прийнято за основу із скороченням строку підготовки
03.07.2020 надано таблицю поправок-2

Профільний комітет з питань антикорупційної політики рекомендує прийняти в другому читанні і в цілому


Норми законопроекту


У Законі України "Про запобігання корупції":
1) абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"члени сім’ї:
а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;
б) діти, у тому числі повнолітні, та будь-які інші особи, за умов їх спільного проживання, спільного побуту, наявності взаємних прав та обов’язків із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі";

неподання відомостей про майнові статки дітей суб’єктів декларування, які з ними не проживають створює можливості для приховування від декларування суб’єктами декларування свого майна та уникнення подання відомостей про нього.

У Законі України "Про запобігання корупції":
4) у статті 45:
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Особа, яку було віднесено до суб’єктів декларування у зв’язку з внесенням змін до цього Закону, подає визначену цією частиною декларацію до 1 квітня року, наступного за роком набрання чинності законом, яким таку особу віднесено до суб’єктів декларування, за період, починаючи з дня набрання чинності відповідними змінами"

встановлення, що суб’єкти декларування, якими доповнюватиметься перелік в законі, подаватимуть відомості тільки за період, починаючи з дня набрання чинності відповідними змінами, а не весь відповідний рік, створює можливості для приховування від декларування майна такими суб’єктами, наприклад якщо договартісне майно було придбано того ж року, але за місяць до набрання чинності відповідних змін.

Короткий опис аналізу змісту законопроекту


Позитивні аспекти: 

підвищення прозорості діяльності органів управління державних банків, державних підприємств, державних організацій, що мають на меті одержання прибутку, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків часток належать державі


Потенційні ризики:
  • неподання відомостей про майнові статки дітей суб’єктів декларування, які з ними не проживають створює можливості для приховування від декларування суб’єктами декларування свого майна та уникнення подання відомостей про нього.
  • встановлення, що суб’єкти декларування, якими доповнюватиметься перелік в законі, подаватимуть відомості тільки за період, починаючи з дня набрання чинності відповідними змінами, а не весь відповідний рік, створює можливості для приховування від декларування майна такими суб’єктами, наприклад якщо договартісне майно було придбано того ж року, але за місяць до набрання чинності відповідних змін.

Наслідки прийняття законопроекту для політичної, соціально-економічної та інших сфер 


Позитивні:
Негативні: 
  • створення на законодавчому рівні можливості неподання в декларації відомостей про об’єкти декларування




Небезпечні